VISI DAN MISI

VISI  :

Menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif, bermoral, beretika dan bertanggungjawab.

MISI :

  1. Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik
  2. Meningkatkan kemajuan siswa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi
  3. Meningkatkan kemampuan interaksi sosial peserta didik
  4. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan TYME
  5. Menjalin komunikasi dengan orangtua, masyarakat dan pemerintah
  6. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang KBM
Advertisements
%d bloggers like this: